Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

justdisappear
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaarrives arrives
justdisappear
3621 8ea9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacryingangel cryingangel
justdisappear
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarrives arrives

July 25 2017

justdisappear

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

Reposted fromhardbitch hardbitch vianiebieskieoczy niebieskieoczy

June 25 2017

justdisappear
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacryingangel cryingangel
justdisappear

June 24 2017

justdisappear
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viacryingangel cryingangel
justdisappear
justdisappear
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromspokodama spokodama vianiebieskieoczy niebieskieoczy
justdisappear
3543 91dc

May 20 2017

justdisappear
9518 3e41
Reposted fromcavovo cavovo viairmelin irmelin
justdisappear
3273 0b40
Reposted fromchujowojakzawsze chujowojakzawsze viairmelin irmelin
justdisappear
#412
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viairmelin irmelin
justdisappear
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viairmelin irmelin
justdisappear
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
justdisappear
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
justdisappear
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viairmelin irmelin
justdisappear
Uświadomiłam sobie, że możemy już nigdy w życiu się nie spotkać.
Reposted fromawaken awaken viairmelin irmelin
justdisappear
Nie było mi wcale dobrze z tymi myślami. Było mi bardzo źle.
— Janusz Leon Wiśniewski -188 dni i nocy
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
justdisappear
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl