Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

justdisappear
To jesień. Dźwięki za oknem są wyraźniejsze, o dwudziestej jest ciemno, sama bluza nie wystarcza, a mnie jest tak bezmiernie smutno. I stopy mi marzną. Herbata szybciej stygnie. Cera blednie. Wieczorne piwo na ławce mrozi w dłoń.  -m.basak
Reposted frommarcinmarcin marcinmarcin viaotella otella

August 28 2017

justdisappear
CHCĘ POWIEDZIEĆ CI WIECZOREM, 
ŻE NIC INNEGO OPRÓCZ CIEBIE 
NIE MA W MOICH MYŚLACH.
justdisappear
0168 b1c8 500
justdisappear

August 24 2017

justdisappear

August 20 2017

justdisappear
7311 b505
Reposted fromsassenach sassenach viacryingangel cryingangel
justdisappear
4592 007b 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacryingangel cryingangel
justdisappear
3621 8ea9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacryingangel cryingangel

August 15 2017

justdisappear
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaarrives arrives
justdisappear
3621 8ea9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacryingangel cryingangel
justdisappear
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarrives arrives

July 25 2017

justdisappear

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

Reposted fromhardbitch hardbitch vianiebieskieoczy niebieskieoczy

August 28 2017

justdisappear

August 24 2017

justdisappear

August 20 2017

justdisappear
7311 b505
Reposted fromsassenach sassenach viacryingangel cryingangel
justdisappear
4592 007b 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacryingangel cryingangel
justdisappear
3621 8ea9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacryingangel cryingangel

August 15 2017

justdisappear
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaarrives arrives
justdisappear
3621 8ea9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacryingangel cryingangel
justdisappear
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarrives arrives
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl